Francie

Possum socks

$54.00
| /

50% merino; 40% possum; 10% nylon socks

cosy soft socks

ethically knitted in New Zealand

photography courtesy of Francie